2016

Publications
Haizhong Wang, Lu Liu, Shangjia Dong, Zhen Qian, Heng Wei

Transportmetrica B: Transport Dynamics Vol. 4, Iss. 3, (2016): 159-186

2016

View
Shangjia Dong, Alireza Mostafizi, Haizhong Wang, Peter Bosa

Seventh China-Japan-US Trilateral Symposium on Lifeline Earthquake Engineering

ASCE International Collaboration in Lifeline Earthquake Engineering 2016 IRP 1, 501-507

September, 2016

View